Сертификат

Сертификат

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Оригинален лиценз за производство 2020

Бизнес лиценз 2021 г.

Надграждане на регистрационния номер на лекарството

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Лиценз за производство на медицински изделия

Надграждане на регистрационния номер на лекарството

Лиценз за производство на медицински изделия

One page of patent copy

Една страница от копие на патент

Medical device registration certificate

Удостоверение за регистрация на медицинско изделие

NSF-CGMP certificate

NSF-CGMP сертификат

LOGO registered trademark 1

LOGO регистрирана търговска марка 1

Dongfang Shenzhou trademark

Търговска марка Dongfang Shenzhou

YOPC trademark

Търговска марка YOPC

Kosher Certificate of Kosher Food

Кошер сертификат за кошерна храна

HALA certification

HALA сертифициране

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Канадски FDA сертификат

U.S. FDA page

Страница на FDA на САЩ

20210519143550

Рекордна регистрация на външнотърговски оператори